Etablering av bransjeforum ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Se nyhetsbrevet i nettleseren
Bransjeforum
Det siste året har det pågått prosess for å etablere et felles bransjefora for de ulike partene som arbeider innefor sertifiseringsordningen etter initiativ fra Kranteknisk Forening og NOORSI.

Bakgrunn er at Arbeidstilsynet valgte å legge ned Fagforum i 2019. Bransjen opplever etter dette å mangle en felles dialogplattform både mellom aktørene og i møte med myndighetene.

Den 10. mai var en rekke aktører samlet, for å diskutere grunnlaget for et felles Bransjeråd. Formålet er å stå sammen i prosesser for å oppnå aksept i saker/endringer som berører ordningen på et tidlig stadiet.

Ønsker du en oppsummering av møte, finner du dette i vedlagt dokument.
Attachments:
Oppsummering etter møte 10.05.2023.pdf